Διάλογος γκρούπι-muppet show girl


(Σε ερώτηση στο δάσκαλο)
- Ωραίο το πληκτρολόγιο( εννοείται ασύρματο!). Τι μάρκα είναι;
-Dolce & Gabbana.

Π.