Αναμφίβολα τα εργαστήρια και οι εργασίες μας αυτήν την εποχή χτυπούνε κόκκινο.
Η Α. κάνει αναλύσεις marketing ενώ έχει core μαθήματα χρηματοοικονομικών, εγώ πάλι πρέπει να κάνω ανάλυση κέρδους ζημίας και προϋπολογισμό ενώ κάνω marketing. Ευτυχώς έχουμε η μια την άλλη και ξημερώνουμε στα τηλέφωνα ανταλάσσοντας ορολογίες στην αγγλική.
Μια ψυχή όμως κάπου χαμένη στη Γερμανία, μέσα σε ένα σκοτεινό, γεμάτο δυσωδίες εργαστήριο αγωνίζεται για την κατάκτηση της γνώσης. Τώρα πως παράλληλα βρίσκει χρόνο και ανεβάζει και αναρτήσεις δεν το καταλαβαίνω.
Επειδή τρέφουμε μια συμπάθεια στον αγωνιζόμενο BioLogo, το ποστ αφιερώνεται σε κείνον.
Πριν τον εφάνε τα βακτήρια, οι μικροοργανισμοί και τα λοιπά. Να δουν και κάτι ενδιαφέρον οι οφθαλμοί του.
Σημαντικό: Οι φωτογραφίες αγαπητέ BioLoge είναι του καλλιτέχνη Helmut Newton.
Μερικές από αυτές πρέπει να κάνουμε φοβερό κοντράστ με τα μικροσκόπιά σου.
Για μας τους υπόλοιπους κοινούς θνητούς, μακριά από επιστήμες, είναι απλά ένα χάρμα οφθαλμών!