Επειδή είναι ανεπανάληπτη. Και μοναδική. Και ηθοποιός με όλη τη σημασία της λέξεως.
Κι όσα βραβεία κι αν πάρει, ξέρει να γελά με την καρδιά της.


Watch CBS News Videos Online