Μια διαφήμιση πολλών...οπλικών συστημάτων.
Με θέμα τι άλλο τη μάχη των φύλων.
Πατάς εδώ και γίνεσαι μέρος της ιστορίας '-)

Μήνυμα προς τον αγωνιζόμενο απεργιακό ελληνικό λαό:
Αν χρησιμοποιούσαμε παρόμοια μέσα κάτι θα καταφέρναμε. Λέω τώρα!


Ευχαριστώ τον Λ. για το link!

Π.